پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آئینه ورزان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آئینه ورزان 221545 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آئینه ورزان باید ابتدا 0221545 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آئینه ورزان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0221545123456 را وارد نمایید. شهرستان آئینه ورزان از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده