پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پاکدشت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پاکدشت 2923 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پاکدشت باید ابتدا 02923 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پاکدشت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02923123456 را وارد نمایید. شهرستان پاکدشت از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره پاکدشت)