پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نخل تقی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نخل تقی 772732 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نخل تقی باید ابتدا 0772732 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نخل تقی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0772732123456 را وارد نمایید. شهرستان نخل تقی از توابع استان بوشهر می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()