پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

من بعد دستشویی با یک حرکت مایعی از محل ادرارم بیرون می آیدکه نمی دانم چی است؟ استبراء هم می کنم من مذکر هستم لطفا درباره نمازم توضیح دهید.

1 پاسخ 1

آبى که بعد از استبراء از انسان خارج مى‏شود پاک است مگر آن که یقین به بول یا منى بودن آن داشته باشیم و چنانچه شک دارید خارج شده یا نه اساس را بر عدم خروج بگذارید و حکم به طهارت نمایید.- فایده استبراء این است که رطوبتى که بعد از آن بیرون مى‏آید و شک در بول بودن آن است محکوم به طهارت مى‏گردد. بنابراین اگر کسى بعد از بول استبراء کرد و سپس رطوبتى از او خارج شد و یقین به بول بودن آن نداشت، پاک است. لازم به ذکر است که نحوه انجام دادن استبراء را در رساله با دقت مطالعه کنید و فقط به همان سبکی که در رساله آمده عمل کنید واز تکرار بیش از آنچه گفته شده خودداری کنید زیرا هم احتمال خطر وسواسی شدن تقویت می شود و هم بیشتر از حد معمول دست کشیدن برای آلت تناسلی ضرر دارد

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(استبراء) ()