پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اماله کردن چیست؟

2 پاسخ 2

اماله در پزشکى مخصوصا در طب قدیم براى معالجه بعضى بیمارى‏ها مانند یبوست‏هاى مزمن انجام مى‏گرفته یعنى داروى ملین را از طریق مخرج وارد شکم مى‏کردند و این کار براى شخص روزه‏دار موجب باطل شدن روزه مى‏شود و فرق نمى‏کند که براى معالجه یا جهات دیگر باشد، البته اماله با چیز روان و مایع موجب بطلان روزه می شود.

برگرفته از پرسمان
اماله همان تنقیه یا به عبارت پزشکی enema می باشد که برای پاک سازی روده ی بزرگ انجام می شود و در مواقعی مانند جراحی روده ی بزرگ و یا گاها برای رساندن املاح از طریق روده ی بزرگ اقدام می شود و از طریق رکتوم املاح وارد می شود


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اماله كردن يعني چه؟) (اماله کردن) (اماله) (اماله چیست) (اماله کردن چیست) (اماله كردن) (اماله کردن یعنی چه) (اماله كردن چيست) (معنی اماله کردن) (اماله کردن چیست؟) (اماله کردن ) (اماله یعنی چه) (اماله کردن+معنی) (اماله كردن با چيزهاى روان) (معنی اماله) (اماله کردن یعنی چه؟) (اماله ) (اماله کردن با چیزهای روان) (اماله کردن با مایعات) (اماله+كردن+يعني+چه؟) (معني اماله كردن) (اماله چیست؟) (اماله کردن یعنی چی) (اماله كردن با چيزهاى روان یعنی چه) (اماله کردن یعنی) (اماله کردن؟) (اماله یعنی چی؟) (اماله کردن یعنی چه ) (اماله کردن یعنی چی؟) (اماله+کردن) () (اماله چيست) (اماله كردن ) (آب اماله چیست؟) (اماله كردن يعني چه) (اماله كردن یعنی چه) (عماله کردن) (اماله یعنی چی) (اماله کردن با چیزهای روان یعنی چه) (اماله یعنی چه؟) (معنای اماله کردن) (معنای اماله) (معنی اماله چیست) (اماله) (اماله کردن) (اماله کردن به چه معناست) (معنی کلمه اماله کردن) (اماله کردن با چیز های روان) (اماله کردن چيست) (اماله چیست ) ( اماله كردن) (اماله کردن چیست ) (اماله کردن با مایعات یعنی چه) (معنی کلمه اماله) (اماله كردن با مايعات) (اماله کردن با مایعات چیست) (اماله کردن با چیز روان یعنی چه) (اماله كردن با چيزهاى روان چیست) (اماله کردن به چه معناست؟) (اماله کردن چیه) (آماله کردن) (اماله با چیز روان) (اماله كردن چیست) (اماله کردن چیست ؟) (اماله+) (اِماله كردن) (اماله یعنی) (معنی اماله کردن ) (اماله کردن يعني چه) (معنی اماله کردن) (اماله کردن با چیز روان) (اماله کردن ینی چه) (اماله با مایعات) (اماله+کردن+چیست) (امالهکردن) (اماله كردن جيست) (معنای لغوی اماله) (اماله؟) (اماله کردن با چیزهای روان چیست) (اماله کردن باچیزهای روان) (اماله به چه معناست) (چیست اماله) (اماله کردن با چیز روان چیست) (اماله کردن بامایعات یعنی چی؟) (اماله كردن باچيزهاي روان) (آماله) (اماله يعنى چه) (اماله كردن چیست؟) (اماله کردن) (اماته کردن) (اماله کردن یعنی چه ؟) (اِماله کردن) ( اماله) (اماله کردن با چیزهای روان یعنی چه؟) (اماله+كردن) (اماله+کردن+یعنی+چه) (اماله+كردن+چيست) (اماله کردن یعنی چی ؟) (طریقه اماله کردن) (اماله کردن چیست)