پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گلکی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گلکی 772539 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گلکی باید ابتدا 0772539 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گلکی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0772539123456 را وارد نمایید. شهرستان گلکی از توابع استان بوشهر می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده