پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کلمه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کلمه 773444 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کلمه باید ابتدا 0773444 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کلمه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0773444123456 را وارد نمایید. شهرستان کلمه از توابع استان بوشهر می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده