پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دلیل بستن دکمه (آخر) یقه بچه حزب اللهی و آخوندها چیست؟ (حدیث، روایت و رهنمود و دلیل عقلی)

2 پاسخ 2

در روایات اسلامی مطالبی در مورد لباس وارد شده است ؛ مثلا در روایات متعددی بهترین رنگ برای لباس را رنگ سفید معرفی کرده اند و یا فرموده اند که بهترین لباس در هر زمان ، لباس اهل همان زمان است : خیر لباس کل زمان لباس اهله ( میزان الحکمه ، ج11 ،ص5287 ، ح18085) . و نیز سفارش شده که مردان لباس زنان و زنان لباس مردان رانپوشند و مرز میان زن و مرد حتی در لباس پوشیدن مراعات گردد، ولی در مورد مدل لباس تاکید شده که به گونه ای نباشد که باعث انگشت نما شدن شما در جامعه گردد و مردم به چشم خاصی به شما نگاه کنند ویا در مورد خانم ها سفارش شده که از پوشیدن لباس نازک و بدن نما و لباسی که برجستگی های بدن آنها را مشخص سازد خود داری کنند، اما در مورد مدل و نوع خاصی از لباس و پوشش چیزی نفرموده اند و آن را به سلیقه و عرف و فرهنگ هر جامعه ای واگذار کرده اند . بستن یقه در برخی از روحانیون وا به تعبیر شما برخی از حزب اللهی ها آیه و روایت خاصی ندارد و امری سلیقه ای و ذوقی است وبه همین خاطر بسیاری از روحانیون و افراد حزب اللهی یقه پیراهنشان راباز می گذارند و تمایلی به بستن دکمه بالای آن ندارند . شاید دلیل بستن دکمه در برخی از افراد نامبرده این باشد که این کار در حفظ پوشیدگی و سنگینی و وقار آنها اثر دارد و با موقعیت اجتماعی و شان روحانی آنها سازگارتر است .فراموش نکنیم که لباس و پوشش با همه اهمیتش موضوعی مر بوط به ظاهرو سطح روئی اعمال و برنامه های زندگی و آداب شریعت است و در عین توجه داشتن به آن باید بیشتر به اصول و ریشه ها و مطالب زیر بنایی اعتقادی و دینی پرداخت و امور ظاهری و سطحی را با آن زیر بناها و اصول هماهنگ نمود . چه مهم است این است که انسان در راه بندگی خداوند قدم بردارد و از خطوط قرمز محرمات الهی عبور نکند و واجبات و محرمات الهی را رعایت و صیانت نماید و پس از آن اعمال سلیقه و تنوع و ذوق و چیز هایی که مورد پسند انسان است بلا مانع و حتی مطلوب است .

برگرفته از پرسمان
سلام، 

اول اینکه در صدسال اخیر خیلی ازکارهای ما به تقلید از غرب انجام شده و در زمینه پوشاک هم همین موضوع صدق می کند.

 دوم آنکه هنوز مشخص نیست لباس پیامبرما و سایر پیامبران و ائمه آیا یقه بسته بوده با یقه باز و در این مورد راهنمایی های دقیقی وجود ندارد. دلیل این معلوم نیست که چرا در این زمینه کار نشده است.مثلا آیا در روایات آمده که پیامبر اسلام لباس خاصی می پوشیده و اگر اشاره ای به یقه نشده پس احتمال زیاد مشابه سایر افراد در این زمینه عمل می کرده اند.و پوشش زمان پیامبر اسلام برای مردان باید مورد واکاوی قرار گیرد.

سوم آنکه در محافل رسمی غربی دکمه آخر با کراوات بسته می‌شود اکنون مشخص شده که برهنگی با تحریک جنسی ارتباط دارد و بستن تمام دکمه ها رسمی بودن شرایط را می‌رساند.

چهارم آنکه بین افراد مسن و جوان و بین مردان مختلف به لحاظ زیبایی در این زمینه تفاوت وجود دارد و باز بودن یقه یک پیرمرد به سختی بتوان قبول کرد که باعث تحریک جنسی شود. هرچند در بعضی خانمها لخت بودن بدن افراد سالمند مرد هم می تواند تحریک آمیز شود. گرچه خانمها عنوان می کنند که اهمیتی به یقه باز مردان نمی دهند در عمل روی این حساسیت و قضاوت دارند.

پنجم آنکه ارتباط با خدا و ذکر او نوعی حیا در انسان ایجاد می کند که تمایل به پوشش بدن خود پیدا می کند.

ششم آنکه نوع پوشش بیانگر تمام ابعاد دین نیست و چه بسا افرادی به سایر مهمات دین ویا سایر جنبه های زندگی توجه نشان داده و این موضوعات برای آنها بی اهمیت باشد.

هفتم آنکه ویژگیهای شخصیتی و سرشتی افراد هم در این زمینه دخالت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بستن یقه) (پیراهن یقه آخوندی) (لباس حزب اللهی) (بستن دکمه یقه) (آخر زمان آخوندی) (ریش) (كدام سوره سوره اخلاق و ادب است) (روایت در مورد پوشاک)