پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قباکلکی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قباکلکی 772528 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قباکلکی باید ابتدا 0772528 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قباکلکی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0772528123456 را وارد نمایید. شهرستان قباکلکی از توابع استان بوشهر می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهر قباکلکی)