پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فخرآوری چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فخرآوری 772337 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فخرآوری باید ابتدا 0772337 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فخرآوری زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0772337123456 را وارد نمایید. شهرستان فخرآوری از توابع استان بوشهر می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فخراوری)