پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان عسلویه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان عسلویه 772726 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان عسلویه باید ابتدا 0772726 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در عسلویه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0772726123456 را وارد نمایید. شهرستان عسلویه از توابع استان بوشهر می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره عسلویه) (کد عسلویه) (کد تلفن عسلویه) (پیش شماره تلفن عسلویه) (کد شهرستان عسلویه) (کدعسلویه) (کد شهر عسلویه) (پيش شماره عسلويه) (پیش کد عسلویه) () (پیش شماره های جدید عسلویه) (پیش شماره شهرستان عسلویه) (کد پیش شماره عسلویه) (کد تلفن شهر عسلویه) (كد عسلويه) (پیش شماره جدید عسلویه) (پیش شماره جدید عسلویهه) (کد تلفنی عسلویه) (پیش شماره عسلویه ) (پیش شماره موبایل عسلویه) (شهرستان عسلویه) (کد جدید عسلویه) (عسلویه)