پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


لطفا متن صیغه محرمیت را ارسال کنید.

1 پاسخ 1

عقد متعه(صیغه محرمیت) را به سه صورت می توان خواند:(توضیح المسائل مراجع عظام...">
لطفا متن صیغه محرمیت را ارسال کنید.

عقد متعه(صیغه محرمیت) را به سه صورت می توان خواند:(توضیح المسائل مراجع عظام تقلید، مبحث احکام نکاح- لمعه الدمشقیه، کتاب النکاح، چ اسماعیلیان قم 1378، ج2، الفصل الثانی فی العقد، ص273)
بعد از تعیین مهر و زمان عقد؛
الف. وکالتاً: بدین صورت که زن و مرد هر دو شخص ثالثی(مثلا عاقد) را وکیل کرده اند در این صورت البته با لفظ «متعت» و «زوجت» و «انکحت» هر سه جایز است، اما «متعت» از مسلمات است که فقها در آن اختلاف نظر ندارند؛ عاقد می گوید:
« مَتّعتُ مُوکِلی مُوَکِّلتی فی المُدِّه المَعلومه بِالاُجرهِ المَعلومه» یا « قبلت التمتیع و التَّمتُّع و المُتعَهَ و المِتعَهَ لِمُوَکِّلی فی المُدَّه المَعلومه بالاُجرهِ المَعلومَه».
ب. اصالتاً: بدین صورت که زن اصالتاً باید بخواند:
« مَتّعتُکَ نَفسی فی المده المعلومه بالاجره المعلومه» یا «زَوَّجتکِ نَفسی ...» یا «اَنحتُکَ نفسی فی المده ...»
قبول از طرف مرد بدین نحو است: «قَبِلتُ التَمتیعَ و المتعهَ و المِتعَتهَ نفسی فی المده المعلومه بالاُجرهِ المَعلومهِ»
ت. اصالتاً و وکالتاً با هم: بدین شکل است که زنی شخصی را وکیل کرده که او را به نکاح منقطع خودش در آورد، مرد چنین می گوید: «مَتّعتُ نَفسی مَوکلَتی فی المُده المعلومه بِالاُجرهِ المَعلومهِ»


برگرفته از پرسمانمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(متن صیغه نامه) (متن صیغه محرمیت) (متن صیغه نامه ) ("متن صیغه محرمیت") (متن صيغه نامه عادي) (*متن صيغه نامه) (صیغه محرمیت) (متن صیغه محرمیت را میخوام) (آیه صیغه) (صیغه) (ایه صیغه چیست) (متن صیغه نامه محرمیت) (آیه صیغه محرمیت) (دعای صیغه) (متن صیغه موقت) (متن صیغه عقد) (متن صيغه نامه)