پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شول چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شول 773474 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شول باید ابتدا 0773474 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شول زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0773474123456 را وارد نمایید. شهرستان شول از توابع استان بوشهر می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده