پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سهموشمالی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سهموشمالی 772742 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سهموشمالی باید ابتدا 0772742 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سهموشمالی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0772742123456 را وارد نمایید. شهرستان سهموشمالی از توابع استان بوشهر می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()