پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سرمل حسینکی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سرمل حسینکی 772231 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سرمل حسینکی باید ابتدا 0772231 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سرمل حسینکی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0772231123456 را وارد نمایید. شهرستان سرمل حسینکی از توابع استان بوشهر می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حسینکی) ()