پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من شغلم در زمینه ضایعات آهن می باشد و یک فرد اهل تسنن پیشنهاد شراکت با من را داده است، آیا جایز است با او شریک شوم؟

1 پاسخ 1


شراکت با ایشان جایز است.(توضیح المسائل، ص412، مسأله1828)

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده