پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت بحرین چند کیلومتر مربع است؟

1 پاسخ 1

کشور بحرین (Bahrain) طبق آمار 691 کیلومتر مربع وسعت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(وسعت بحرین) (مساحت بحرین ) () (مساحت بحرین) (وسعت بحرین ) (مساحت بحرين)