پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دهرودسفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دهرودسفلی 773443 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دهرودسفلی باید ابتدا 0773443 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دهرودسفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0773443123456 را وارد نمایید. شهرستان دهرودسفلی از توابع استان بوشهر می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دهرودسفلی)