پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

آیا اگر دختری با دیدن فیلمی یا هر چیز دیگر تحریک شده و مایعی از او خارج شود جنب شده و غسل جنابت بر او واجب می شود و یا زن فقط در صورت نزدیکی با همسرش جنب شده و غسل جنابت بر او واجب می شود؟

1 پاسخ 1به طور کلی انسان به دو چیز جنب می‏شود و باید غسل کند
1. آمیزش جنسی به مقدار دخول حشفه نسبت به مرد و زن .
2. بیرون آمدن منی، چه در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی شهوت، با اختیار باشد یا بی‏اختیار.V}
توضیح المسائل مراجع، م 345؛
گفتنی است که خروج هر مایع و رطوبتی منی نیست ( به خصوص در بانوان ) و غسل واجب نمی شود خروج منی در بانوان نشانه هایی دارد که
T اگر همراه با شهوت (اوج لذت جنسى) باشد، حکم به منى مى‏شود
اگر درخروج منی و نشانه های آن شک شود، رطوبت خارج شده حکم منی را ندارد و غسل واجب نمی شود.


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (دیدن فیلم های محرک غسل) (تحریک شد) (غسل)