پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت آذربایجان چند کیلومتر مربع است؟

1 پاسخ 1

کشور آذربایجان (Azerbaijan) طبق آمار 86600 کیلومتر مربع وسعت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت آذربایجان) (مساحت کشور آذربایجان) () (مساحت کشور اذربایجان)