پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


می خواستم بدانم معنی اسم هانیه با «ه» و «ح» چه می باشد و کدام یک از القاب حضرت زهرا(س) می باشد؟ لطفا منبع قید شود.

1 پاسخ 1

در کتاب ارزنده بحار الانوار در مورد کنیه و القاب و اسامی حضرت زهرا –ع- این روایت ذکر شده است : اسامی آن حضرت عبارت است از : فاطمه ،بتول ، حصان ، حره ، سیده ، عذراء ، زهراء ، حوراء، مبارکه ، طاهره ، زکیه ، راضیه ، مرضیه ،محدثه ، مریم کبری ، صدیقه کبری ، و سپس می فرماید : و درآسمان به آن نوریه سماویه یعنی نور آسمانی گفته می شود و در آخر آمده است : الحانیه ، یعنی از اسامی آن حضرت حانیه است . مرحوم مجلسی در مورد معنای این اسم می فرماید : حانیه به زنی گفته می شود که نسبت به شوهر و فرزندانش مهربان و دلسوز است .
اما کلمه هانیه از ماده هنئ و به معنای مطبوع و دلنشین گوارا است و از اسماء حضرت زهرا نمی باشد .

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(معنی اسم هانیه) (معنی اسم حانیه) (معنی هانیه) (معنی حانیه) (معني اسم هانيه) (معني اسم حانيه) (معنی حانیه چیست؟) (معنی اسم حانیه چیست؟) (معنای اسم هانیه) (اسم هانیه) (معنای اسم حانیه) (معنی اسم هانیه و حانیه) (معنی کلمه هانیه) (حانیه یعنی چه) (معنای حانیه) (حانيه يعني چه؟) (معنی هانیه و حانیه) (هانیه به چه معناست) (معنی کلمه حانیه) (معنی نام هانیه) (اسم حانیه) (معنی اسم هانیه ) (حانیه به چه معناست) (هانيه يعني چي ؟) (معنی نام حانیه) (معنی هانیه چیست؟) (معني هانيه) (هانیه یا حانیه) (معنی اسم حانیه ) (هانیه یعنی چه) (معنی اسم هانیه چیست؟) (معنای هانیه) (معني حانيه) (معنی لغت هانیه) (حانیه معنی) (معنی اسم هانیه یعنی چه) (حانیه یعنی چی؟) (عکس اسم هانیه) () (معنی لغوی هانیه) (حانیه به چه معناست؟) (معنی اسم هانیه به فارسی) (معنی هانیه وحانیه) (هانیه معنی) (معنی اسم هانیه چیست) (حانیه یا هانیه) (معنی حانیه) (هانيه يعني) (معنی حانیه ) (حانیه+معنی) (هانیه لقب حضرت زهرا) (معنی حانیه چیست) (حانیه یعنی چی) (معنی لغوی حانیه) (معني اسم هانيه و حانيه) (معنى اسم هانيه) (هانیه یعنی چی) (معنای نام هانیه) (معني كلمه حانيه) (اسم هانیه به چه معناست) (معنی حانیه و هانیه) (هانيه يعني چه) (معنی لغت حانیه) (معنی اسم حانیه چیست) (معنای کلمه حانیه) (معنی هانیه چیست) (معني.اسم.حانيه) (معنى حانيه) (معنی هانیه ) (اسم هانيه) (معنی+اسم+حانیه) (اسم دختر حانیه) (معنی اسم حانیه و هانیه) (معانی اسم هانیه) (معنى اسم حانیه) (هانیه و حانیه) (هانیه به چه معنی است) (معناي اسم هانيه) (معني اسم حانيه چيست) (حانیه یعنی) (فرق هانیه با حانیه) (اسم هانیه یعنی چی) (هانیه یعنی) (معنی واژه حانیه) (معني اسم هانیه) (معنای نام حانیه) (هانیه معنی اسم) (معنى اسم حانيه) (حانیه معنی اسم) (هانیه به چه معناست؟) (معنای لغوی حانیه) (اسم هانیه یعنی چه) (اسم حانيه) ( معنی اسم هانیه) (معنی اسم هانیه) (عکس اسم حانیه) (معنی اسم حانیا) (معنی اسم حانیه با ح) (فرق هانیه و حانیه) (نام هانیه)