پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


می خواستم بدانم معنی اسم هانیه با «ه» و «ح» چه می باشد و کدام یک از القاب حضرت زهرا(س) می باشد؟ لطفا منبع قید شود.

1 پاسخ 1

در کتاب ارزنده بحار الانوار در مورد کنیه و القاب و اسامی حضرت زهرا –ع- این روایت ذکر شده است : اسامی آن حضرت عبارت است از : فاطمه ،بتول ، حصان ، حره ، سیده ، عذراء ، زهراء ، حوراء، مبارکه ، طاهره ، زکیه ، راضیه ، مرضیه ،محدثه ، مریم کبری ، صدیقه کبری ، و سپس می فرماید : و درآسمان به آن نوریه سماویه یعنی نور آسمانی گفته می شود و در آخر آمده است : الحانیه ، یعنی از اسامی آن حضرت حانیه است . مرحوم مجلسی در مورد معنای این اسم می فرماید : حانیه به زنی گفته می شود که نسبت به شوهر و فرزندانش مهربان و دلسوز است .
اما کلمه هانیه از ماده هنئ و به معنای مطبوع و دلنشین گوارا است و از اسماء حضرت زهرا نمی باشد .

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(معنی اسم هانیه) (معنی اسم حانیه) (معنی حانیه) (معنی هانیه) (معني اسم هانيه) (معني اسم حانيه) (معنی حانیه چیست؟) (معنی اسم حانیه چیست؟) (معنای اسم هانیه) (اسم هانیه) (معنای اسم حانیه) (معنی اسم هانیه و حانیه) (معنی کلمه هانیه) (حانیه یعنی چه) (معنای حانیه) (حانيه يعني چه؟) (معنی هانیه و حانیه) (هانیه به چه معناست) (معنی کلمه حانیه) (معنی نام هانیه) (اسم حانیه) (معنی اسم هانیه ) (حانیه به چه معناست) (معنی نام حانیه) (هانيه يعني چي ؟) (معنی هانیه چیست؟) (معني هانيه) (هانیه یا حانیه) (معنی اسم حانیه ) (هانیه یعنی چه) (معنی اسم هانیه چیست؟) (معنای هانیه) (معني حانيه) (معنی لغت هانیه) (حانیه معنی) (معنی اسم هانیه یعنی چه) (حانیه یعنی چی؟) () (عکس اسم هانیه) (معنی اسم هانیه به فارسی) (معنی لغوی هانیه) (حانیه به چه معناست؟) (معنی هانیه وحانیه) (هانیه معنی) (معنی اسم هانیه چیست) (حانیه یا هانیه) (معنی حانیه) (معنی حانیه ) (هانيه يعني) (حانیه+معنی) (هانیه لقب حضرت زهرا) (معنی حانیه چیست) (معني اسم هانيه و حانيه) (معنى اسم هانيه) (معنی لغوی حانیه) (حانیه یعنی چی) (معنای نام هانیه) (هانیه یعنی چی) (معني كلمه حانيه) (اسم هانیه به چه معناست) (هانيه يعني چه) (معنی هانیه چیست) (معنای کلمه حانیه) (معنی اسم حانیه چیست) (معنی لغت حانیه) (معنی حانیه و هانیه) (معني.اسم.حانيه) (معنی هانیه ) (اسم هانيه) (معنى حانيه) (معنی+اسم+حانیه) (اسم دختر حانیه) (معنى اسم حانیه) (معانی اسم هانیه) (معنی اسم حانیه و هانیه) (هانیه به چه معنی است) (معناي اسم هانيه) (هانیه و حانیه) (فرق هانیه با حانیه) (معني اسم حانيه چيست) (حانیه یعنی) (هانیه یعنی) (معنی واژه حانیه) (اسم هانیه یعنی چی) (معني اسم هانیه) (معنای نام حانیه) (هانیه معنی اسم) (معنى اسم حانيه) ( معنی اسم هانیه) (اسم حانيه) (اسم هانیه یعنی چه) (معنای لغوی حانیه) (حانیه معنی اسم) (هانیه به چه معناست؟) (عکس اسم حانیه) (معنی اسم حانیا) (معنی اسم حانیه با ح) (معنی اسم هانیه) (معنای اسم هانیه چیست؟) (معني اسم هانيه )