پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چهارروستائی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چهارروستائی 772385 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چهارروستائی باید ابتدا 0772385 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چهارروستائی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0772385123456 را وارد نمایید. شهرستان چهارروستائی از توابع استان بوشهر می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده