پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چاه مبارک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چاه مبارک 772724 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چاه مبارک باید ابتدا 0772724 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چاه مبارک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0772724123456 را وارد نمایید. شهرستان چاه مبارک از توابع استان بوشهر می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چاه مبارک)