پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چاه تلخ شمالی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چاه تلخ شمالی 772576 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چاه تلخ شمالی باید ابتدا 0772576 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چاه تلخ شمالی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0772576123456 را وارد نمایید. شهرستان چاه تلخ شمالی از توابع استان بوشهر می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()