پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


متن صیغه براى ازدواج موقت چیست؟

1 پاسخ 1


T}همه مراجع:{T پس از تعیین مهر و مدت عقد و رعایت شرایط عقد (مانند اجازه پدر دختر)، نخست دختر بگوید: «زَوَّجْتُکَ نَفْسى‏ فِى الْمُدَّهِ الْمَعْلومَهِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» و پس از آن بدون فاصله (طولانى) پسر بگوید: «قَبِلْتُ التَّزْویجَ».V}توضیح‏المسائل مراجع، م 2368 ؛ آیت‏الله نورى، توضیح‏المسائل، م 2364 و آیت‏الله وحید، توضیح‏المسائل، م 2432 و دفتر آیت‏الله خامنه‏اى.{V
در صورتی که زن نمی تواند خودش بخواند، باید برای خواندن ایجاب از طرف زن وکالت بگیرد. پس از تعیین مهر و زمان عقد، مرد به وکالت از طرف زن بگوید: «انکحت موکلتى (بعد از آن نام زن ذکر شود) لنفسى فى المده المعلومه على المهر المعلوم». سپس از طرف خودش بگوید: «قبلت النکاح لنفسى

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(متن صیغه نامه موقت) (متن صیغه عقد موقت) (متن صیغه موقت) (متن ازدواج موقت) (متن صیغه نامه) (متن صیغه) (متن کامل صیغه نامه موقت) (متن صیغه نامه ازدواج موقت) (متن عقد موقت) (متن کامل صیغه نامه موقت ) (متن صيغه نامه) (متن صيغه ازدواج موقت) (متن صیغه چیست) (متن صيغه موقت) (متن صیغه موقت ازدواج) (متن صیغه نامه محرمیت) (متن کامل صیغه محرمیت) (متن صيغه نامه موقت) (متن صيغه عقد موقت) (متن فارسی صیغه موقت) (آیه شریفه صیغه موقت) (متن کامل صیغه موقت) (متن کامل صیغه محرمیت موقت) (متن کامل صیغه نامه) (متن صیغه نامه ۲ساعته) (لطفا متن صیغه موقت را ارسال کنید) (متن صیغه موقت فارسی) (متن صیغه ازدواج) (صیغه ازدواج موقت چیست) (صیغه نامه محرمیت) (صیغه ازدواج موقت چیست؟) (متن فارسی صیغه عقد موقت) (ایه صیغه نامه برای ازدواج) (صیغه) (ازدواج موقت) (متن صیغه نامه ) (صیغه موقت) (متن صیغه محرمیت) (ازدواج) (احکام صیغه) (صیغه محرمیت) ()