پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان جزیره/شیف چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان جزیره/شیف 772234 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان جزیره/شیف باید ابتدا 0772234 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در جزیره/شیف زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0772234123456 را وارد نمایید. شهرستان جزیره/شیف از توابع استان بوشهر می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده