پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

آیا زن مجرد نیاز به غسل جنابت دارد؟ آیا با فکر کردن دختر مجرد ممکن است نیاز به غسل جنابت پیدا کند؟

1 پاسخ 1

بله دختران مجرد هم ممکن است به غسل جنابت نیاز پیدا کنند به سبب احتلام در خواب و یا حتی در بیداری در اثر تحریک شهوت به حالت ارگاسم برسند، اما رطوبت‏هایى که غالبا هنگام برانگیختگى مختصر جنسى مانند فکر مختصر و دیدن برخی صحنه های محرک فیلم ها قبل از رسیدن به ارگاسم خارج مى‏شود پاک است .
در این جا ذکر یک قاعده کلى نیز مفید است و آن اینکه تا زمانى که یقین به خروج منى و یا رسیدن به آن حالت نهایى نباشد حکم جنابت جارى نمى‏گردد. بنابراین به مجرد اینکه رطوبتى از بدن خارج شد و یا هیجانى در بدن به وجود آمد جنابت حاصل نشده است.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (غسل جنابت مجردها) (خيس شدن دختران غسل دارد) (غسل جنابت برای مجردها) (ایا یک دختر به غسل جنابت نیاز دارد) (آيا زنان جنب مي شوند و نياز به غسل جنابت دارند؟) (غسل جنابت) (دختران مجرد چه زمان باید غسل جنابت کنند) (غسل دختران) (غسل) (بازی کردن با زن) (جنابت زن) (حالت قانونی پیدا کردن)