پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت ارمنستان چند کیلومتر مربع است؟

1 پاسخ 1

کشور ارمنستان (Armenia) طبق آمار 29800 کیلومتر مربع وسعت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت ارمنستان) () (وسعت کشور ارمنستان) (وسعت ارمنستان) (وسعت ارمنستان)