پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا اگر پلاک طلا در صورتی که آیه « ... و ان یکاد الذین ... » داشته باشد بر گردن پسر زیر هفت سال آویزان کنیم حرام است؟

1 پاسخ 1


همه مراجع: استفاده از گردنبند طلا تا وقتی به حد بلوغ شرعی نرسیده مانع ندارد،؛ ولىبا ید ان را در محفظه یا جلدی قرار دهید تا بدن یا دست بچه با ایه ای که روی ان پلاک نوشته شده تماس نگیرد زیرا مس کردن ان بدون طها رت جا یز نیست گرچه خود ان پسر بچه تکلیفی ندارد V}توضیح المسائل مراجع، م 319؛ وحید، توضیح المسائل، م 323؛ نورى، توضیح المسائل، م 318 و خامنه‏اى، اجوبهالاستفتاءات، س 153 و 154.{V


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پلاک طلا ون یکاد) (و ان یکاد دوروی طلا) (گردنبند وان یکاد طلا) (پلاک طلا وان یکاد) () (گردنبند ان یکاد طلا)