پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بهمنیارشرقی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بهمنیارشرقی 772338 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بهمنیارشرقی باید ابتدا 0772338 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بهمنیارشرقی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0772338123456 را وارد نمایید. شهرستان بهمنیارشرقی از توابع استان بوشهر می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده