پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بنیاد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بنیاد 772666 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بنیاد باید ابتدا 0772666 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بنیاد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0772666123456 را وارد نمایید. شهرستان بنیاد از توابع استان بوشهر می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده