پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بندو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بندو 772743 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بندو باید ابتدا 0772743 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بندو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0772743123456 را وارد نمایید. شهرستان بندو از توابع استان بوشهر می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده