پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بندر/گناوه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بندر/گناوه 772322 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بندر/گناوه باید ابتدا 0772322 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بندر/گناوه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0772322123456 را وارد نمایید. شهرستان بندر/گناوه از توابع استان بوشهر می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کد گناوه) (پیش شماره گناوه) (پیش شماره بندر گناوه) (کد بندر گناوه) (کد تلفن بندر گناوه) () (کد شهرستان گناوه) (کد شهر گناوه) (كد جديد بندر كناوه) (پيش شماره گناوه) (پیش شماره شهرستان گناوه) (کد تلفن گناوه) (کدگناوه) (پیش شماره شهر گناوه) (پیش شماره تلفن بندر گناوه) (شماره مخابرات گناوه) (كد گناوه) (کد گناوه )