پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بندر/کنگان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بندر/کنگان 772721 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بندر/کنگان باید ابتدا 0772721 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بندر/کنگان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0772721123456 را وارد نمایید. شهرستان بندر/کنگان از توابع استان بوشهر می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره کنگان) (کد شهرستان کنگان) (کد کنگان) () (پیش شماره شهرستان کنگان)