پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بندر/ریگ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بندر/ریگ 772382 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بندر/ریگ باید ابتدا 0772382 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بندر/ریگ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0772382123456 را وارد نمایید. شهرستان بندر/ریگ از توابع استان بوشهر می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده