پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بندر/رستمی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بندر/رستمی 772564 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بندر/رستمی باید ابتدا 0772564 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بندر/رستمی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0772564123456 را وارد نمایید. شهرستان بندر/رستمی از توابع استان بوشهر می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده