پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام کتاب های پیامبران اولوالعزم چیست؟

1 پاسخ 1
پیامبران اوالوالعزم که داراى کتاب آسمانى و آیین جدید بوده اند پنج نفراند (نوح، ابراهیم، موسى، عیسى، محمد(صلى الله علیه وآله وسلم)) اولین کتاب، کتاب حضرت نوح بوده. اسم نداشته و یا اسم آن صحیفه بوده مانند صحف ابراهیم. قبل از آن زمان زندگى انسانها به صورت زندگى شهرى و اجتماعات وسیع و اینها نبوده. افرادى غار نشین بوده‏اند، افرادى در جنگل‏ها زندگى مى‏کردند یا گاهى شهرهایى هم کمابیش داشته‏اند آنچنان روابط اجتماعى که احتیاج به قوانین و اینها داشته باشد به آن صورت نبوده. احتمالاً این جور بوده. البته اینها چیزهایى است که از چندروایت استفاده مى‏شود. هیچ کدامش به حد یقین نمى‏رسد و طورى نیست که ما ضرورتاً ملزم باشیم که به این‏ها ملزم باشیم. البته باید معتقد باشیم همانى که خدا و پیغمبر فرموده‏اند درست است. اما تفصیلاً معتقد باشیم به شماره انبیا، به شماره رسل، به شماره اولوالعزم، به شماره شرایع، هیچ کدام از اینها ضرورى نیست. از چند روایت استفاده مى‏شود و به حد تواتر نوعاً نمى‏رسد. مثلاً شماره انبیا یا شماره رسل اینها چیزهاى است که از ظواهر روایات استفاده مى‏شود و ظنى ایجاد مى‏کند. اگر حضرت نوح پیامبر الوالعزم بوده حتما کتابی داشته ولی الان هیچ اثری از آن نیست و البته تضمینی هم نبوده که خداوند آن کتاب ها را حفظ کند و اصلا شاید اینطور نبوده که وحی در آن زمان کتابت می شده و به صورت کتاب صحافی شده باشد بنابرای اگر شرایط آن زمان را در نظر بگیریم اذعان خواهیم کرد که وضعیت به گونه ای نیست که ما در مورد کتاب انبیاء تصور می کنیم.
کتاب حضرت موسى(ع) تورات، حضرت عیسى(ع) انجیل، حضرت ابراهیم(ع) صُحُف، و حضرت محمد(ص) قرآن است. برخى پیامبران دیگر هم کتاب‏هایى داشته‏اند که متأسفانه تاریخ آنها را ضبط نکرده است

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کتاب پیامبران اولوالعزم) (نام کتابهای پیامبران اولوالعزم) (نام کتاب پیامبران اولوالعزم) (کتاب حضرت ابراهیم چیست) (کتابهای پیامبران اولوالعزم) (کتاب های پیامبران اولوالعزم) (کتاب حضرت ابراهیم) (پیامبران اولوالعزم و کتاب هایشان) (پیامبران اولوالعزم و کتابهایشان) (پیامبران اولوالعزم) (نام کتاب حضرت ابراهیم) () (نام کتاب حضرت نوح چیست؟) (کتاب حضرت نوح چیست) (کتاب های پیامبران) (نام کتاب پیامبران) (نام کتاب های پیامبران اولوالعزم) (کتاب پیامبران) (نام کتاب حضرت نوح) (اسامی پیامبران اولوالعزم) (نام پیامبران اولوالعزم) (کتاب ابراهیم) (نام کتاب حضرت ابراهیم چیست) (پیامبران اولوالعزم و کتابهای آنها) (نام کتاب های پیامبران) (كتاب پيامبران اولوالعزم) (نام کتابهای پیامبران) (کتاب حضرت موسی) (نام کتاب آسمانی حضرت ابراهیم چیست) (کتاب حضرت موسی چیست؟) (کتاب حضرت نوح) (کتابهای پیامبران) (نام کتب پیامبران اولوالعزم) (پنج کتاب آسمانی) (کتاب پیامبران الوالعزم) (کتاب پیامبران اوالعزم) (نام کتاب حضرت نوح چیست) (کتاب نوح چیست) (کتاب پیامبران اولولعزم) (کتاب های آسمانی پیامبران اولوالعزم) (کتاب های پیامبران الوالعزم) (نام کتاب پیامبران الوالعزم) (نام کتاب های پیامبران الولعزم) (اسامی کتابهای پیامبران اولوالعزم) (نام پیامبران اولوالعزم و کتاب هایشان) (نام کتاب حضرت محمد) (کتاب نوح) (نام کتابهای پیامبران اوالعزم) (پیامبران اولوالعزم کدامند) (نام کتاب حضرت موسی چیست؟) (اسم کتاب پیامبران اولوالعزم) (نام کتابهای پیامبران الوالعزم) (كتاب حضرت نوح چيست؟) (کتابهای پیامبران اولولعزم) (اسم کتاب حضرت ابراهیم چیست) (اسم کتاب حضرت نوح چیست؟) (کتاب آسمانی پیامبران اولوالعزم) (پیامبرانی که کتاب دارند) (تورات کتاب کدام پیامبر است) (کتب پیامبران اولوالعزم) (کتاب های پیامبران الول عظم) (نام كتابهاي پيامبران اولوالعزم) (كتاب هاي پيامبران اولوالعزم) (نام کتاب پیامبران ) (اسم کتاب حضرت ابراهیم) (نام کتابهای اسمانی پیامبران اولوالعزم) (پیامبران اوالعزم) (نام پیامبران اولوالعزم و کتابهایشان) (كتابهاي پيامبران اولوالعزم) (کتب پیامبران) (نام كتاب هاي پيامبران اولوالعزم) (نام کتاب پیامبران اولوالعزم چیست) (پیامبران اولوالعزم و نام کتابهایشان) (پیامبران الولعزم و کتابشان) (کتابهای پیامبران اولوالعظم) (کتاب حضرت ابراهیم ) (اسامی کتاب های پیامبران) (نام کتاب ابراهیم) (کتاب پیامبران اوللعزم) (کتابهای پیامبران اولعزم) (کتاب حضرت موسی چیست) (کتاب پیامبران الولعزم) (5 کتاب پیامبران اولوالعزم) (نام کتاب پیامبران بزرگ) (پنج کتاب اسمانی) (پیامبران اولولعزم وکتابهایشان) (دین و کتاب پیامبران اولوالعزم) (پیامبر های اولوالعزم) (نام کتاب پیامبران اوالعزم) (کتابهای پیامبران الولعزم) (کتب آسمانی پیامبران اولوالعزم) (کتب پیامبران اولولعزم) (کتاب های پیامبران اوالعزم) (کتاب های پیامبران ) (نام کتاب های پیامبران اوالعزم) (نام کتب پیامبران) (پیامبران اولوالعزم و کتابشان) (کتابهای آسمانی پیامبران) (کتابهای پیامبران اوللعزم) (اسم کتاب های پیامبران اولوالعزم)