پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام کتاب های پیامبران اولوالعزم چیست؟

1 پاسخ 1
پیامبران اوالوالعزم که داراى کتاب آسمانى و آیین جدید بوده اند پنج نفراند (نوح، ابراهیم، موسى، عیسى، محمد(صلى الله علیه وآله وسلم)) اولین کتاب، کتاب حضرت نوح بوده. اسم نداشته و یا اسم آن صحیفه بوده مانند صحف ابراهیم. قبل از آن زمان زندگى انسانها به صورت زندگى شهرى و اجتماعات وسیع و اینها نبوده. افرادى غار نشین بوده‏اند، افرادى در جنگل‏ها زندگى مى‏کردند یا گاهى شهرهایى هم کمابیش داشته‏اند آنچنان روابط اجتماعى که احتیاج به قوانین و اینها داشته باشد به آن صورت نبوده. احتمالاً این جور بوده. البته اینها چیزهایى است که از چندروایت استفاده مى‏شود. هیچ کدامش به حد یقین نمى‏رسد و طورى نیست که ما ضرورتاً ملزم باشیم که به این‏ها ملزم باشیم. البته باید معتقد باشیم همانى که خدا و پیغمبر فرموده‏اند درست است. اما تفصیلاً معتقد باشیم به شماره انبیا، به شماره رسل، به شماره اولوالعزم، به شماره شرایع، هیچ کدام از اینها ضرورى نیست. از چند روایت استفاده مى‏شود و به حد تواتر نوعاً نمى‏رسد. مثلاً شماره انبیا یا شماره رسل اینها چیزهاى است که از ظواهر روایات استفاده مى‏شود و ظنى ایجاد مى‏کند. اگر حضرت نوح پیامبر الوالعزم بوده حتما کتابی داشته ولی الان هیچ اثری از آن نیست و البته تضمینی هم نبوده که خداوند آن کتاب ها را حفظ کند و اصلا شاید اینطور نبوده که وحی در آن زمان کتابت می شده و به صورت کتاب صحافی شده باشد بنابرای اگر شرایط آن زمان را در نظر بگیریم اذعان خواهیم کرد که وضعیت به گونه ای نیست که ما در مورد کتاب انبیاء تصور می کنیم.
کتاب حضرت موسى(ع) تورات، حضرت عیسى(ع) انجیل، حضرت ابراهیم(ع) صُحُف، و حضرت محمد(ص) قرآن است. برخى پیامبران دیگر هم کتاب‏هایى داشته‏اند که متأسفانه تاریخ آنها را ضبط نکرده است

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کتاب پیامبران اولوالعزم) (نام کتابهای پیامبران اولوالعزم) (نام کتاب پیامبران اولوالعزم) (کتاب حضرت ابراهیم چیست) (کتابهای پیامبران اولوالعزم) (کتاب های پیامبران اولوالعزم) (کتاب حضرت ابراهیم) (پیامبران اولوالعزم و کتاب هایشان) (پیامبران اولوالعزم و کتابهایشان) (پیامبران اولوالعزم) (نام کتاب حضرت ابراهیم) () (نام کتاب حضرت نوح چیست؟) (کتاب حضرت نوح چیست) (کتاب های پیامبران) (نام کتاب های پیامبران اولوالعزم) (نام کتاب پیامبران) (کتاب پیامبران) (اسامی پیامبران اولوالعزم) (نام کتاب حضرت نوح) (کتاب ابراهیم) (نام پیامبران اولوالعزم) (نام کتاب حضرت ابراهیم چیست) (پیامبران اولوالعزم و کتابهای آنها) (نام کتابهای پیامبران) (كتاب پيامبران اولوالعزم) (کتاب حضرت موسی) (نام کتاب آسمانی حضرت ابراهیم چیست) (کتاب حضرت موسی چیست؟) (کتاب حضرت نوح) (کتابهای پیامبران) (نام کتاب حضرت نوح چیست) (کتاب پیامبران اوالعزم) (پنج کتاب آسمانی) (نام کتب پیامبران اولوالعزم) (نام کتاب های پیامبران) (کتاب پیامبران الوالعزم) (کتاب های آسمانی پیامبران اولوالعزم) (کتاب پیامبران اولولعزم) (کتاب نوح چیست) (نام کتاب پیامبران الوالعزم) (کتاب های پیامبران الوالعزم) (نام کتاب های پیامبران الولعزم) (اسامی کتابهای پیامبران اولوالعزم) (نام پیامبران اولوالعزم و کتاب هایشان) (نام کتاب حضرت محمد) (نام کتابهای پیامبران اوالعزم) (پیامبران اولوالعزم کدامند) (نام کتاب حضرت موسی چیست؟) (کتاب نوح) (اسم کتاب پیامبران اولوالعزم) (تورات کتاب کدام پیامبر است) (نام کتاب پیامبران ) (اسم کتاب حضرت ابراهیم) (پیامبران الولعزم و کتابشان) (نام کتاب ابراهیم) (اسامی کتاب های پیامبران) (نام كتابهاي پيامبران) (نام كتاب حضرت ابراهيم) ( نام کتاب پیامبران اوالوالعزم) (كتاب هاي پيامبران) (نام کتاب های پیا مبران الوالعضم) (نام کتاب حضرت ابراهیم ) (ایین وکتاب بیامبران اوالعزم) (کتا بهای پیامبران) (پیامبران اولوالعزم و نام کتابهای آنها) (اسم کتاب پیامبران اولولعزم) (اسم تمام پیامبران و کتاب) (پنج پیامبر اولوالعزم) (نام کتاب نوح) (نام کتاب حضرت موسی) (زبور کتاب کدام پیامبر است) (پیامبرا ن او لولعزم کتاب) (نام كتاب حضرت نوح)