پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بندر/دیر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بندر/دیر 772822 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بندر/دیر باید ابتدا 0772822 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بندر/دیر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0772822123456 را وارد نمایید. شهرستان بندر/دیر از توابع استان بوشهر می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره شهرستان دیر)