پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بندر/بوشهر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بندر/بوشهر 771 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بندر/بوشهر باید ابتدا 0771 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بندر/بوشهر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0771123456 را وارد نمایید. شهرستان بندر/بوشهر از توابع استان بوشهر می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره 771) (پیش شماره شهر بوشهر) (پیش شماره بوشهر) (771 پیش شماره ایران) (پیش شماره میانه)