پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بندر/الی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بندر/الی 772823 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بندر/الی باید ابتدا 0772823 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بندر/الی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0772823123456 را وارد نمایید. شهرستان بندر/الی از توابع استان بوشهر می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده