پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

چه موقع غسل جنابت بر زن واجب می گردد؟ زمانی که بر اثر بازی کردن خیس شود غسل جنابت واجب می شود؟

1 پاسخ 1

حصول جنابت در بانوان به دو طریق است: الف) دخول و همبستری از طرف جلو و یا پشت، ب ) خروج منى. البته هر مایعى که از زنان خارج شود، منى نیست. تنها ترشحاتى که در اوج لذت جنسى خارج مى‏گردد، حکم منى را دارد. گاهى پس از ملاعبه (یعنى بازى و شوخى‏هایى که به تحریک غریزه جنسى انجام مى‏گیرد و موجب احساس خوشایندى و لذت جنسى مى‏گردد.) مایع سفید رنگى خارج مى شود، که آن مایع گر چه از روى شهوت و احساس لذت خارج شده، ولى مادامى که علائم منى را نداشته باشد (مذى) نامیده مى‏شود و پاک است و هیچ یک از احکام منى بر آن مترتب نمى‏شود.
بنابراین ترشحاتى که با اندکى شهوت و خوشایندى خارج مى‏شود پاک است و غسل ندارد ولى مایعى که همراه با اوج شهوت (ارگاسم) از زن خارج مى‏شود حکم منى را دارد و موجب جنابت است ولی به طور کلی هر وقت یقین پیدا کردید آنچه از شما خارج شده منی بوده نجس است و غسل جنابت واجب می شود و اما هر وقت یقین ندارید، غسل واجب نمی شود و اجتناب از آن رطوبت نیز لازم نیست..

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زمان غسل جنابت) (چه زمانی غسل جنابت برزن واجب میشود) (غسل جنابت برای خانم ها) (کی باید غسل جنابت کرد) (جنابت زن) (چه موقع غسل واجب است) () (چه زمانی باید غسل جنابت کرد) (کی غسل جنابت واجب میشه) (چه زمانی غسل جنابت بر زن واجب میشود؟) (چه مواقعی غسل جنابت واجب میشود) (غسل جنابت کی بر زن واجب میشود) (چه موقع غسل جنابت کنیم) (مواقع غسل جنابت) (چه موقع باید غسل جنابت کرد) (کی غسل جنابت واجب می شود) (غسل جنابت کی واجب میشه) (چه زمانی غسل جنابت بر زنان واجب میشود؟) (غسل جنابت خانم ها) (چه زمانی غسل جنابت واجب میشه) (چه وقت باید غسل جنابت کرد) (زمان واجب شدن غسل جنابت بر زنان) (واجب شدن غسل جنابت بر زنان) (احکام جنابت زن) (زمان واجب شدن غسل جنابت بر زن) (زمان غسل) (غسل جنابت) (غسل) (زن) (چه موقع غسل جنابت کنیم؟) (چه زمانی باید غسل جنابت کرد؟) (چه زمانی باید غسل جنابت کنیم) (کی غسل واجب است) (غسل جنابت در چه مواقعی واجب است) (چه زمانی باید غسل کرد) (چه زمان باید غسل جنابت کرد) (چه وقت غسل جنابت بر زن واجب می شود؟) (چه موقع باید غسل جنابت کنیم؟) (غسل جنابت در خانم ها) (غسل جنابت خانم) (واجب شدن غسل) (چه زمانی غسل جنابت برای خانمها واجب است) (چه زمان غسل برمرد واجب میگردد) (چه موقع باید غسل جنابت کنیم) (شرایط واجب شدن غسل جنابت بر زنان) (چه موقع بايد غسل جنابت كرد) (ایا غسل جنابت بر دختر واجب است) (دختران مجرد چه زمان باید غسل جنابت کنند) (چه موقع بایدغسل جنابت کرد) (جنابت مرد) (زمان واجب شدن غسل) (غسل جنابت در دختران) (خيس شدن دختران غسل دارد) (چه موقع غسل جنابت بر مرد واجب می شود) (��� ��� ��� � ��� ���� �� ������ ������ ������ ���) (كي بايد غسل جنابت كرد)