پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان احمدی/دویره چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان احمدی/دویره 772232 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان احمدی/دویره باید ابتدا 0772232 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در احمدی/دویره زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0772232123456 را وارد نمایید. شهرستان احمدی/دویره از توابع استان بوشهر می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(احمدی دویره )