پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


یکی از دو فرم دیگر عبارت روبه رو را بنویسید.

^*+xkm/-tfh

2 پاسخ 2

/ax+m
پاسخ سوال را اینجا وارد کنید
جواب درستش این میشه
((x+k)*m)^((t-f)/h)


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()