پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ارتفاع درخت چیست؟
الف) بیشترین سطح گره ها در درخت
ب) تعداد زیردرخت های یک گره
ج) تعداد زیر درخت ها
د) بیشترین سطح گرهاولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده