پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور آذربایجان چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت آذربایجان (Azerbaijan) باکو (Baku) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت کشور آذربایجان) (مرکز جمهوری آذربایجان) (پایتخت کشور اذربایجان) () (مرکز جمهوری آذربایجان در جدول) (مرکز کشور اذربایجان) (پايتخت كشور آذربايجان) (پایتخت کشورآذربایجان) (پایتخت کشوراذربایجان) (مرکز کشور آذربایجان) (پایتخت آذربایجان) (مرکزجمهوری آذربایجان) (÷پایتخت کشور اذربایجن) (پایتخت کشور آذر بایجان) (پایتخت کشور آذربیجان) (پاينخت كشور آذربايجان)