پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول سابق ایتالیا چیست؟

1 پاسخ 1

لیره  ایتالیا .


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پول سابق ایتالیا) (واحد پول ایتالیا) (واحد پول سابق ایتالیا) (پول قدیم ایتالیا) (پول ایتالیا) (واحد پول قدیم ایتالیا) (واحد پول سابق ايتاليا) (واحدپول ایتالیا) (واحد سابق پول ایتالیا) (واحد پول ایتالیا چیست؟) (واحد پول قدیمی ایتالیا) (واحد پول ایتالیا در قدیم) (واحد پولی ایتالیا) (پول سابق ايتاليا) (واحد قدیم پول ایتالیا) (پول قديم ايتاليا) (پول ايتاليا) () (واحد پول قديم ايتاليا) (پول کشور ایتالیا) (واحدپول سابق ایتالیا) (پول سابق ایتالیا ) (پول ایتالیا ) (لیره ایتالیا) (واحد پول ايتاليا) (واحد پول ایتالیا ) (واحدپول قدیم ایتالیا) (واحد قدیمی پول ایتالیا) (پول ایتالیایی) (پول سابق اسپانیا) (پول کشورایتالیا) (واحد پول سابق اسپانیا) (پول سابق ايتاليا ) (واحد پول ایتالیا چیست) (واحد پول کشور ایتالیا) (واحد پول سابق ایتالیا) (واحد سابق پول اسپانیا)