پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


منطوق و مفهوم و انواع آن را تعریف کرده، نقش آن در تفسیر قرآن را مختصرا بگویید. (می توانید از مثال کمک بگیرید)اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(منطوق و مفهوم) (انواع منطوق) (مفهوم ومنطوق قرآن) () (منطوق/مفهوم) (مفهوم ومنطوق) (منطوق و مفهوم قرآن) (منطوق و انواع آن) (مفهوم و منطوق) (تعریف مفهوم و منطوق)