پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام کشور است که درسال 13 ماه دارد؟

1 پاسخ 1

تنها کشوری که در سال 13 ماه دارد کشور اتیوپی (Ethiopia) می باشد. اتیوپی در شرق آفریقا قرار دارد. ماه سیزدهم فقط 6 یا 7 روز دارد. بقیه ماه ها همگی 30 روزه هستند و خبری از ماه های 28 یا 29 یا 31 روزه نیست.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()