پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ینگجه عجب شیر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ینگجه عجب شیر 422631 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ینگجه عجب شیر باید ابتدا 0422631 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ینگجه عجب شیر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0422631123456 را وارد نمایید. شهرستان ینگجه عجب شیر از توابع استان آذربایجان شرقی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ینگجهعجشیر) (پیش شماره شهرعجب شیر) (پیش شماره عجب شیر)